Marka

Celem stworzenia nowego wizerunku jest budowanie tożsamości marki, a co za tym idzie – WZROST SPRZEDAŻY.
Identyfikacja marki jest budowana w świadomości klientów na wielu poziomach – poprzez materiały wizerunkowe, politykę i działania PR firmy, a także przez samych pracowników. Dlatego właśnie cały proces tworzenia wizerunku firmy powinien być konsekwentny, przemyślany i przede wszystkim spójny.

Branding to droga podzielona na etapy. Jeśli pominiemy jeden z nich, lub będą one niespójne – to zamiast mocnego i stabilnego wizerunku otrzymamy przypadkową formę, która nie przemówi do grupy docelowej, nie stworzy unikalnej tożsamości marki i nie przyczyni się do rozwoju firmy.

Etapy brandingu


Analiza


To pierwszy etap każdego procesu kreatywnego. Wnikliwie analizujemy materiały klienta, jego konkurencję, budżet, oceniamy jak zaprojektować nową wchodzącej na rynek markę, lub jak umocnić w świadomości odbiorców wizerunek już istniejącej firmy.

Koncepcja


Na bazie analizy rodzi się koncepcja. Siłą dobrego wizerunku jest przemyślana i spójna koncepcja identyfikująca markę na tle jej konkurencji.
Dlatego wraz z klientam określamy zakres działań, budżet, tworzymy wytyczne i założenia. Powstaje plan działania – czyli fundament procesu kreatywnego.

Logo


Znak firmowy jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej marki – jest jak odcisk palca. Przekazuje odbiorcy informację czytelną, jasną i spójną z wizerunkiem firmy, jej założeniami, a dobrze zaprojektowany jest nośnikiem tej informacji.

Logo

Standaryzacja logo


W księdze znaku opisana jest jego standaryzacja. Ilustruje jak jest zbudowany, opisuje zasady jego stosowania. Obok konstrukcji, księga określa kolorystykę znaku w różnych wariantach, która pozwoli zachować spójność identyfikacji marki, a także wybrany krój czcionki stosowanej we wszelkich działaniach projektowych. Taka parametryzacja znaku to podstawowa wytyczna dla wszystkich podwykonawców takich jak np. drukarnia czy agencja reklamowa.

Standaryzacja logo

Księga identyfikacji wizualnej marki (KIW)


KIW opisuje zasady stosowania znaku firmowego na poszczególnych materiałach firmowych. Konsekwentne stosowanie się do zawartych w KIW zaleceń, pozwoli na utrwalenie obrazu marki w świadomości klientów.

Obok obowiązkowej standaryzacji znaku firmowego, w zależności od potrzeb klienta, w KIW projektujemy:

  • materiały firmowe
  • odzież służbową
  • materiały promocyjne i reklamowe
  • oznakowanie pojazdów służbowych
  • komunikację wizualną firmy
  • itd.
Księga identyfikacji wizualnej marki (KIW)

Kreacja


Kreacja to po koncepcji drugi najbardziej istotny proces budowania wizerunku. Na tym etapie powstają już konkretne pomysły i rozwiązania projektowe. Dwa główne elementy, które muszą powstać na tym etapie to Key Visual i Copywriting.

Key Visual to graficzny motyw przewodni marki (w skrócie KV). Stosuje się go we wszystkich elementach identyfikacji, aby zwiększyć jej rozpoznawalność.
Copywriting – czyli język marki – jest to opracowanie wszystkich materiałów tekstowych oraz haseł promujących poszczególne jej elementy. Umiejętne połączenie kreacji, KV oraz języka marki stanowić będzie o sile jej przekazu.

Wzrost sprzedaży buduje się poprzez wizerunek. Działania marketingowe muszą być przez niego wspierane wszędzie, gdzie marka się pojawia. Dlatego istotne jest, aby wizerunek był spójny i konsekwentny.


+48 506 506 096


info@paprikas.pl

Copyrights © 2018 Paprikas Studio.